Ett nytt sätt att utvinna stamceller

Jag har börjat läsa medicinska artiklar

Jag är en av alla människor som absolut skulle kunna beskrivas som förvirrade, åtminstone vilsna när det kommer till vad de vill göra i livet. Problemet är inte att jag inte finner någon arbete som skulle kunna intressera mig, tvärtom att jag finner alldeles för många helt skilda yrken som intresserar mig och jag har ingen aning om vilket yrke som faktiskt skulle passa mig bäst. Hursom så fick jag häromdagen upp ögonen för medicin och läkaryrket, och kanske framförallt för forskning som är aktuell och bra idag. Därför har jag börjat läsa medicinska artiklar och snubblade igår över en artikel som jag tyckte var väldigt intressant och spännande. Den här artikeln handlade nämligen om stamceller, och närmare bestämt om forskning kring hur man på bästa sätt kan transplantera stamceller, genom en så kallad stamcellstransplantation.

 

Forskning tycker jag är väldigt viktigt

Jag tillhör den delen av befolkningen som anser att forskning är väldigt viktigt, och som anser forskning vara om inte den starkaste så än en av de starkast drivande faktorerna som rör samhället framåt – för sig mig var vore vi idag utan forskning? På inget sätt är stamceller forskning ett undantag, och trots att få känner till denna gren inom forskningen så är den av stor vikt för sjukvården och framförallt för svårt sjuka personer. Kort och gott kan stamceller beskrivas som kroppens grundstenar, och är på alla sätt och vis fundamentala för den mänskliga överlevnaden.

 

Ett nytt sätt att utvinna stamceller 

Stamceller är ett av immunförsvarets viktigaste komponenter, och tillsammans med resterande antikroppar så bildar dom det mänskliga försvaret mot angrepp av sjukdomar, bakterier och andra patogener. Svårt sjuka människor som lider av sjukdomar som exempelvis vissa former av cancer kan behöva genomgå starka behandlingar med till exempel cellgifter, även kallad cytostatika där immunförsvaret bryts ner och där man genom en stamcellstransplantation sedan kan utveckla nya, friska antikroppar. Stamceller kan nämligen specificera sig till de antikroppar som kroppen behöver, och på så sätt förstärka försvaret mot sjukdomar. Genom stamceller forskning så beskrev artikeln hur man på så säkra och effektiva sätt som möjligt kan såväl utvinna som transplantera stamceller.

 

Hur stamcellerna utvinns

Stamceller utvinns oftast genom mindre ingrepp, men som trots allt kan vara lite mer besvärliga för den som önskar donera stamceller, och många avstår därför förklarade artikeln. Men en stamcellstransplantation behöver inte vara så omständigt, och framförallt finns det mycket potential i att förenkla processen för att utvinna stamceller – och en lovande metod är att utvinna stamceller från navelsträngen redan vid födsel.