Importance of planning in a cancer treatment

The amount of knowledge that we today obtain regarding the human body – its immunology, its anatomy and its perplexedness is truly impressive. We know so much that we rarely enough think about just how much it really is, and how far we have come and evolved since a few decades away. Today we have treatments, we have profylax, we have advanced methods of treatments and diagnosis and we have an immense amount of relevant and ever-evolving knowledge. We learn new things each day and scientists question each other and work together in order to evolve further.

When someone close to us becomes sick, or maybe even we ourselves, everything that is still not entirely sure or predictable will feel extremely frustrating, and it always is, but we have today obtained a lot of relevant and in many cases life saving information and knowledge. We do by no means know everything that we wished we did regarding cancer and its different complex and multifaceted forms, but we have been developing that methods of treatments to new limits.

The advanced and sophisticated technology that today exists plays a bigger and larger role in this, and relatively new, but by no means any less important factor in the conversation regarding medical treatment of cancer treatments is machine learning cancer treatment. This will play a vital role in the near future but is already an important factor for analyzing and diagnosing, regarding cancer. With the help of a advanced algorithms these vital components of a successful diagnosis and treatment of cancer becomes more sophisticated and effective, something that can be the difference between a successful full recovery or not. It’s a fine art combining medical knowledge with technology, and luckily a very successful one.

Technology and advanced algorithms is a good friend of medical treatment with the visions of making it as safe, effective and sophisticated as possible. There as been a lot of focus on making methods of cancer treatment safer, and by this has electron beam therapy evolved. This method purpose is, just as previous methods, to kill the dangerous cancer cells, but now without damaging the surrounding tissue.

Ett nytt sätt att utvinna stamceller

Jag har börjat läsa medicinska artiklar

Jag är en av alla människor som absolut skulle kunna beskrivas som förvirrade, åtminstone vilsna när det kommer till vad de vill göra i livet. Problemet är inte att jag inte finner någon arbete som skulle kunna intressera mig, tvärtom att jag finner alldeles för många helt skilda yrken som intresserar mig och jag har ingen aning om vilket yrke som faktiskt skulle passa mig bäst. Hursom så fick jag häromdagen upp ögonen för medicin och läkaryrket, och kanske framförallt för forskning som är aktuell och bra idag. Därför har jag börjat läsa medicinska artiklar och snubblade igår över en artikel som jag tyckte var väldigt intressant och spännande. Den här artikeln handlade nämligen om stamceller, och närmare bestämt om forskning kring hur man på bästa sätt kan transplantera stamceller, genom en så kallad stamcellstransplantation.

 

Forskning tycker jag är väldigt viktigt

Jag tillhör den delen av befolkningen som anser att forskning är väldigt viktigt, och som anser forskning vara om inte den starkaste så än en av de starkast drivande faktorerna som rör samhället framåt – för sig mig var vore vi idag utan forskning? På inget sätt är stamceller forskning ett undantag, och trots att få känner till denna gren inom forskningen så är den av stor vikt för sjukvården och framförallt för svårt sjuka personer. Kort och gott kan stamceller beskrivas som kroppens grundstenar, och är på alla sätt och vis fundamentala för den mänskliga överlevnaden.

 

Ett nytt sätt att utvinna stamceller 

Stamceller är ett av immunförsvarets viktigaste komponenter, och tillsammans med resterande antikroppar så bildar dom det mänskliga försvaret mot angrepp av sjukdomar, bakterier och andra patogener. Svårt sjuka människor som lider av sjukdomar som exempelvis vissa former av cancer kan behöva genomgå starka behandlingar med till exempel cellgifter, även kallad cytostatika där immunförsvaret bryts ner och där man genom en stamcellstransplantation sedan kan utveckla nya, friska antikroppar. Stamceller kan nämligen specificera sig till de antikroppar som kroppen behöver, och på så sätt förstärka försvaret mot sjukdomar. Genom stamceller forskning så beskrev artikeln hur man på så säkra och effektiva sätt som möjligt kan såväl utvinna som transplantera stamceller.

 

Hur stamcellerna utvinns

Stamceller utvinns oftast genom mindre ingrepp, men som trots allt kan vara lite mer besvärliga för den som önskar donera stamceller, och många avstår därför förklarade artikeln. Men en stamcellstransplantation behöver inte vara så omständigt, och framförallt finns det mycket potential i att förenkla processen för att utvinna stamceller – och en lovande metod är att utvinna stamceller från navelsträngen redan vid födsel.