Cybersäkerhet

I takt med att världen blir alltmer digitaliserad ökar behovet av cybersäkerhet.

Sverige är ett av de länder som ligger i framkant av denna trend, med alltfler läkarbesök online, kontantlösa betalningssystem och självkörande bilar.

Men i takt med att vi blir mer beroende av uppkopplade system blir vi också mer sårbara för cyberattacker. Cybersäkerhet eller på engelska “cybersecurity” (läs mer här: https://cio-wiki.org/wiki/Cyber_Security) är viktigt för att skydda våra energinät, vattensystem, kommunikationsnät och transportinfrastruktur. Det är en komplex uppgift som kräver expertis och resurser som inte alla organisationer har. Det är där olika specialistföretag kommer in i bilden. Du kan få hjälp att skydda dig från skadliga och kostsamma attacker oavsett om du är en myndighet eller vanligt företag.

Anlita experter på cybersäkerhet

Idag finns det flera företag som tillhandahåller heltäckande cybersäkerhetslösningar för att hjälpa till att hålla organisationer och individer säkra från de ständigt växande hoten från cyberbrottslingar. Genom att anlita ett konsultföretag kan du få olika toppmoderna säkerhetssystem kan du vara säker på att din digitala värld är säker från skada.

Du kan få hjälp med att ta fram en plan för sårbarhetshantering eller genomföra olika stresstester (ofta benämnt som pentetrationstester) vilket kommer ge dig dels en tydlig bild var och hur din verksamhet är känslig för olika attacker såsom phising samt hur du bäst skyddar dig och hanterar detta på ett strukturerat och bra sätt.

Så vänta inte med att skydda din verksamhet utan sök på internet efter “cybersäkerhetstjänster” eller “konsultföretag cybersäkerhet” och få reda på hur de kan hjälpa dig att hålla dig skyddad i den digitala tidsåldern.