Digitaltryck

De moderna tryckteknikerna har omvandlat hela tryckeriyrket till ett nytt begrepp! Med informationssamhällets frammars har behovet i det avseendet ändrats avsevärt! Därför tänkte jag ta och citera Wikipedia här! Alltså det de har skrivit om digitaltryck i alla fall! Det löd så här när jag läste förklaringen om digitaltryck:

Digitaltrycket har under de senaste åren mer och mer börjat komplettera den traditionella trycktekniken, offset.

Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process från datamediet, och då ofta via en webbserver, direkt till det material som trycket skall ske på. Fördelarna med tekniken är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen. Delar av sidor, hela sidor och avsnitt ur brev, broschyrer och böcker kan plockas ihop och varieras efter behov och produktionen kan anpassas till olika mottagare/kunder till låg kostnad. Ibland kallas digitaltryck för just kundstyrt tryck. Upplagan är torr och klar för direkt distribution eller för efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Beroende av typ av printer kan trycket ske på papper i ark eller på papper i rulle. Tryckkostnaden per ark är oftast högre vid digitaltryck än vid traditionellt tryck, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre.

Digitaltryck är väl lämpat för mindre upplagor, för provutgåvor, för utgåvor med individuell anpassning (till exempel fordonsmanualer) och andra liknande produkter. Även tryck i färg görs med god färgåtergivning.

Digitaltryck kan möjliggöra för en utgivare att hålla många böcker “i lager” utan någon större lagerkostnad. Efterfrågat tryck görs då vid behov. Samma teknik används för att underlätta återkommande inköp av exempelvis visitkort, brevpapper, kuvert och andra standardtrycksaker. Utgivning av äldre litteratur kan göras lönsam med hjälp av inskanning och digitalt tryck.

Digitaltryck för export, där utskriften/trycket görs lokalt på plats i annat land, kan även vara ett sätt att sänka produktionskostnaderna (inga transportkostnader eller tullavgifter), för till exempel omfattande katalogtryck eller instruktionsmanualer.

Företag inom crossmedia stockholm räknas bland de moderna tryckeri företagen! Där har vi till exempel E-print som är en modern tryckeri som förutom att hjälpa en med moderna trycksaker så som portooptimering, vepor och annat material till konferenser och kongress arbetar med att trycka julkort eller trycka roll-up! De kan till och med trycka visitkort!  😀

Att hitta bra rör

Det här med rör. Det finns så många olika varianter, storlekar, material och ny teknik nuförtiden att jag blir helt snurrig.

Jag behöver en hel del stålrör och rördelar till ett projekt vi har framför oss…kollar runt på olika bloggar om jag kan hitta något bra tips till vårt byggprojekt, jag behöver lätta rör. De ska vara i metall och ha “bra flyt” och tåla hårt klimat. Tips någon?