Åtta tips för dig som upphandlar ny digital plattform

Nu kan marknadschefen få en digital plattform som ger bättre möjligheter till information och segmentering av målgruppen samtidigt som den erbjuder en exceptionell kundupplevelse i hela spektret av digitala kanaler och oavsett enhet. Men det fordrar rätt kravställning och en leverantör som förstår verksamheten, och det behöver inte vara den egna IT-avdelningen.

Företagets digitala plattform blir ett allt viktigare verktyg i marknadsavdelningens arbete. Men för att marknadschefen ska få en plattform som verkligen stödjer sälj- och marknadsorganisationen krävs rätt kravställning. Traditionellt har IT-avdelningarna oftast varit involverande eller till och med styrande i den här processen, men den balansen är på väg att ändras.

”För marknadschefen är det dags att börja fråga sig om man behöver lägga det här på IT-avdelningen överhuvudtaget”, säger Birger Tenow som är produktspecialist på IBM. Tidigare kontrollerade IT-avdelningen oftast budgeten och införskaffade system som de tyckte att verksamheten behövde. Men i många organisationer har det vänt till att verksamheten nu har budgeten och att IT får eska pengar. Det har placerat marknadschefen i position att fråga sig om IT-avdelningen verkligen är den bästa leverantören för att möta kravspecifikationen, även om den råkar vara intern.

För många marknadschefer kan det dock låta både krångligt och svårt att själva upphandla en digital plattform.

 

  • Birger Tenow sammanfattar några av de viktigaste punkterna och frågorna att tänka på. 
  • • Köpa en hel färdig marknadsplattform som tjänst? Istället för en egen plattform med egna serverar och egna tekniker väljer allt fler att köpa en plattform som tjänst, särskilt publika webbsajter där plattformen är en del av marknadsavdelningens verksamhet. 
  • • Välj en plattform som ger ditt företag möjlighet att differentiera sig via sin digitala närvaro. Bygg en digital strategi som passar just sitt företag, med en integrerad plattform för flera kanaler med kampanjstöd, personalisering, riktad kommunikation och koppling till sociala media.
  • • Tänk flera publiceringskanaler och plattformar. ”Hantering av flera olika kanaler och flera olika enheter är ett jätteviktigt krav”, framhåller Tenow. 
  • • Ta hem kontrollen över sociala medier. Välj ett system som hjälper dig återta kontrollen över kunddialogen från sociala medier som twitter och facebook. ”Att få in kunderna i det egna systemet ger bättre information om målgruppen och bättre möjligheter att segmentera erbjudanden, men då krävs ett system som kan hantera det”, säger Tenow.  
  • • Tänkt på att välja ett verktyg som på ett effektivt sätt kan automatisera och sprida innehåll som rörlig ljud och bild över olika kanaler. 
  • • Undvik kostsamma systemanpassningar. Så fort en kodare ska anpassa eller integrera bakåt så riskerar det att bli dyrt. Leta därför efter lösningar som är så färdiga som möjligt utifrån ett integrationsperspektiv. 
  • • Välj en leverantör som förstår verksamheten. Försök att ställa kraven utifrån verksamheten du bedriver. Om inte leverantören förstår det, så är det antagligen inte rätt leverantör för dig. 

 

Som alltid vid upphandling av system är det viktigt att ställa öppna frågor. ”Fråga vad leverantören har för visioner för hur kunden ska göra saker och ting. Det är lätt att ställa funktionskrav, utan att se vad det är för problem som ska lösas”, säger Tenow och påminner om Henry Fords ord om vad svaret hade blivit om han frågat kunderna vad de ville ha – en snabbare häst.