Om & Info

Modernteknik berättar om tekniken…

Tips på bra tekniska lösningar, främst att använda på internet, men även angående sånt vi anser ligger i framkant på andra områden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *